Demo app

Denne app er publiseret til demonstrerende formål.

Demo bruger "[email protected]" med demo kode "adminkode".